Actieweekend rond kraakverbod in Den Haag afgesloten

november 10, 2010

In Den Haag is zondagmiddag 7 november door in totaal 300 mensen gedemonstreerd tegen het kraakverbod, wat per 1 oktober is ingegaan.

Om 14.30 uur vertrok een stoet van bijna 200 krakers en sympathisanten vanaf het Kerkplein voor een demonstratie door Den Haag. Gedurende de tocht groeide de groep aan tot ruim 500 demonstranten. De route voerde via de Prinsegracht naar het Buitenom, waar gisteren een braakliggend terrein van de voormalige Blauwe Aanslag was bezet. Vanaf het Buitenom voerde de stoet door de Schilderswijk en de Stationsbuurt -waar veel huur- en woningbouwproblemen zijn- weer terug naar het centrum. Leuzen werden gescandeerd, spandoeken meegenomen en veel demonstranten waren geschminkt en vrolijk verkleed. Vanaf een meerijdende geluidswagen speelden bands.

Rond 17.00 uur arriveerde de stoet weer op het Kerkplein bij de Grote Kerk waar gedanst kon worden op muziek van een soundsystem, een band en waar toespraken te horen waren. Ook was er een mobiele keuken met eten voor de demonstranten. De manifestatie was om 18.30 uur afgelopen.

De demonstratie was strijdbaar en zeer geslaagd. De politie was weer massaal aanwezig en provoceerde voortdurend door mensen op te jagen, te beledigen, uit te schelden en af en toe zinloos geweld te gebruiken. Ook het levensgevaarlijke gebruik van paarden door de politie leidde tot hachelijke situaties. De demonstranten hebben zich door het opgefokte gedrag van de politie niet laten provoceren en hun feestje op straat niet laten verpesten.

Al met al ziet de organisatie terug op een zeer geslaagd actieweekend. De strijd tegen het kraakverbod en veel andere misstanden op het gebied van huisvesting heeft door de acties veel aandacht gekregen. Den Haag kampt met 400.000 m2 kantorenleegstand, 450 leegstaande winkels, 11.000 leegstaande woningen, tientallen braakliggende terreinen, groeiende dakloosheid, afname van betaalbare huurwoningen, stijgende woonlasten, grote kamernood voor studenten en een groot tekort aan sociaal-culturele vrijplaatsen. En dan kraken verbieden? Ze lijken wel gek.

De strijd gaat door ook in Den Haag

Comite Woonrecht Den Haag

In solidariteit met alle bedreigde kraakpanden en woningzoekenden in Nederland. Zo zal woensdag de eerste ontruimingsronde sinds de invoering van het kraakverbod plaatsvinden in Amsterdam. Wij roepen iedereen op mee te doen aan de acties de komende dagen in Amsterdam.

Media:

Posthoorn: http://www.deweekkrant.nl/artikel/2010/november/07/kraakdemonstratie_rustig_verlopen

District 8: http://district8.net/demonstratie-in-den-haag-tegen-kraakverbod-goed-verlopen.html

RTVWest: http://www.westonline.nl/nieuwsitem/45800

Advertenties

Krakers bezetten braakliggend terrein Blauwe Aanslag

november 6, 2010

Actieweekend van start

Na zeven jaar zijn er weer krakers op het braakliggende terrein waar vroeger de Blauwe Aanslag stond. Zaterdagochtend 6 november, bezetten zo’n 50 krakers het terrein om te protesteren tegen het kraakverbod dat 1 oktober j.l. van kracht is gegaan. Er zal een tweedaags programma worden neergezet met onder andere workshops, dichters en muziek.

De Blauwe Aanslag

Na de sloop van het 23 jaar lang gekraakte pand de Blauwe Aanslag in 2003, heeft het terrein ruim zeven jaar braak gelegen. Er zouden luxe appartementen gebouwd worden, maar dat bleek financieel niet haalbaar. Nu moet er volgens de projectontwikkelaar een tijdelijke parkeerplaats komen totdat er weer een beter plan is. We vinden het belachelijk dat een sociaal centrum en woonplek voor ruim 50 mensen werd gesloopt voor een fietspad en nieuwe luxe woningen en er vervolgens niks gebeurt.

De buurtbewoners vragen al heel lang om een nuttige invulling van het terrein. Door het terrein te kraken laten we zien dat bewoners het heft in eigen hand kunnen nemen door gebouwen en terreinen te kraken. Met een kraakverbod dat op 1 oktober j.l. inging laat de overheid zien aan welke kant het staat: de kant van de projectontwikkelaars en de vastgoedondernemingen die panden leeg laten staan en braakliggende grond voor lief nemen, louter uit speculatieve winstbelangen.

Demonstratie

Ter afsluiting van het actieweekend zal er zondagmiddag een demonstratie plaatsvinden in Den Haag tegen het kraakverbod. Plaats van handeling is het Kerkplein bij de Grote of Sint Jacobskerk. Om 14.00 uur zal de optocht door de stad van start gaan.

 


Update: Demonstratie Den Haag vervroegd naar 14.00 uur

november 5, 2010

De demonstratie tegen het kraakverbod en de woningnood van as. zondag 7 november in Den Haag is vervroegd naar 14.00 uur.

beste krakersters en sympathisanten,

De gemeente en politie Den Haag hebben besloten een beperking op te leggen aan de demonstratie tegen het kraakverbod van aanstaande zondag. Een demonstratieve optocht na zonsondergang is door de autoriteiten verboden. Belachelijk, maar door de onmogelijkheid om een advocaat te vinden die op zo’n korte termijn een goede zaak kon voorbereiden hebben wij onder protest de demonstratie vervroegd naar 14.00 uur.

Wij hebben ons ongenoegen kenbaar gemaakt middels een persbericht, en het laatste woord is hierover nog niet gesproken, maar we willen -ook i.v.m. de veiligheid van de demonstranten- er vooral zorg voor dragen dat de demonstratie doorgang kan vinden.

We hebben dan ook besloten om de demonstratie te vervroegen naar 14.00 uur op het Kerkplein. Er zal dan een route gelopen worden die begint en eindigt op het Kerkplein bij de Grote of Sint Jacobskerk. Bij aankomst op het Kerkplein rond 17.00 uur zal de demonstratie overgaan in een manifestatie, waarbij enkele acts zullen optreden. Dit voor de mensen die op de oude tijd afkomen.

Tot op de demonstratie! Kraken gaat door!


Persbericht: Avondklok voor demonstranten

november 5, 2010

Den Haag, 4 november 2010,

De voor aanstaande zondag 7 november aangekondigde demonstratie in Den Haag tegen het kraakverbod heeft op het laatste moment te maken gekregen met nieuwe regels van de burgemeester.

Krakers organiseren een demonstratie tegen het kraakverbod, dat per 1 oktober alle krakers crimineel verklaard heeft. Omdat met het kraakverbod de woningnood niet wordt opgelost en leegstand, speculanten en huisjesmelkers ongemoeid worden gelaten zien de krakers zich genoodzaakt hun stem te laten horen en de straat op te gaan.

Middels duizenden posters en flyers is opgeroepen om vanaf 17.00 uur te verzamelen op het Kerkplein in Den Haag. De politie en de burgemeester, ruim van te voren op de hoogte van dit protest, heeft echter plotseling een avondklok voor demonstraties ingesteld. Vier dagen voor het protest wordt de organisatie geïnformeerd dat er ’s avonds geen demonstratieve optocht plaats mag vinden.

Gemeente en politie geven op deze manier te kennen dat demonstreren blijkbaar alleen mag tussen 9 en 5. Dit is volgens de organisatie een ernstige inbreuk op het demonstratierecht. Door het niet tijdig kenbaar maken van de beperkingen stuurt de gemeente doelbewust af op het frustreren van demonstraties.

Ook trad de politie in de aanloop naar de demonstratie intimiderend op door posters en flyers in beslag te nemen en met huisbezoeken bij mensen die ze verdachten van connecties met krakers.

Al in 2007 werd de gemeente Den Haag op de vingers getikt door de ombudsman, die een kritisch rapport publiceerde over de inperking van het demonstratierecht in Den Haag. Anno 2010 lijkt er nog niet veel verbeterd. Steeds vaker worden locaties voor betogingen verboden en wordt buitenproportioneel veel politiematerieel ingezet. De stad van Recht en Vrede is in onze ogen niet gastvrij voor demonstranten en organisatoren worden onderworpen aan de willekeur van gemeente en politie.

De demonstratie tegen het kraakverbod en de woningnood zal op zondag 7 november gewoon doorgang vinden. We beraden ons nog op juridische stappen en zullen vrijdagmiddag met aanvullende informatie komen.

Comité Woonrecht Den Haag


Help mee posters en flyers verspreiden!

oktober 27, 2010

Als mensen willen helpen met posters en flyers verspreiden stuur dan even een mailtje naar onder staande email adres. Vermeld hier in hoe vel posters en flyers je wilt en natuurlijk je adres.

Kraken gaat door!

kraakgroephaaglanden (at) riseup.net


7-11-2010 demo Den haag, Kraken gaat door!

oktober 22, 2010

English version below:

Op 7 november 2010 zal er in Den Haag worden gedemonstreerd tegen de woningnood en het kraakverbod wat 1 oktober j.l. is ingegaan. Door dit kraakverbod zijn in één klap alle krakers crimineel verklaard.

Miljoenen vierkante meters aan leegstaande panden en verpauperde gebouwen, veroorzaakt door speculatie met als enige oogmerk winst. Massale afbraak van sociale huurwoningen waar nauwelijks iets voor terug komt. Steeds meer daklozen en zwerfjongeren waar geen plek voor is. Een asociaal beleid waar de onderlaag van de samenleving de dupe van is. Kraken is een bevochten recht om asociaal woonbeleid en leegstand tegen gaan. Juist het kraken van gebouwen die onnodig lang leegstaan heeft tot veel mooie projecten en initiatieven geleid. Zoals weggeefwinkels, voedselbanken, oefenruimtes, hulp aan vluchtelingen en podia voor een grote diversiteit aan bands en kunstenaars. Er is nooit gekraakt omdat het mocht van de wet, maar uit pure noodzaak. Ook mensen die geen bergen geld kunnen neertellen voor een woning hebben het recht op een onderdak en culturele, sociale centra. Kom allemaal naar de demonstratie om je stem te laten horen tegen het kraakverbod en de woningnood.

Nood breekt wet! Kraken gaat door!

Locatie: Kerkplein

Tijd: 17.00 uur

————————————————————————————

7-11-2010 Demonstration against the anti squattting law.

On November the 7th 2010 a demonstration against the law on squatting will be held in The Hague. This law, enacted on the first of October 2010, effectively makes all the squatters in the Netherlands a criminal.

Millions of square meters of empty- and run-down buildings caused by speculation, solely in the name of profit. Massive cuts in social housing without anything to show for. There is a rising number of homeless people and homeless youth. Government- and local policies are degrading living conditions for all of us . Squatting is a fought-for right to counter unjust housing policies and unnecessary vacancies. It is the squatting of these unnecessary empty buildings that gave us the opportunity to create many innovative projects and initiatives like give-away shops, food banks, rehearsal spaces, projects for refugee aid, and a platform for culture and art. We have never squatted because they allowed us but always out of necessity! We are all entitled to a home and social- and cultural centers, not just those with substantial funding! Join the demonstration and raise your voice against the squatting ban and the housing shortage. Necessity over laws! Squatting will stay!

Location: Kerkplein, The Hauge

Time: 17.00


19 okt. Stedelijk kraakoverleg

oktober 9, 2010

Op 19 oktober is er weer een stedelijk kraakoverleg in het Autonoom Centrum. Dit keer zullen we weer verder gaan met hoe elkaar te ondersteunen, actie besprekingen enz.

Locatie: Autonoom Centrum Den Haag, Willem van outhoornstraat 17

Tijd: 20.00